"Lips want a word"همین…خواستم بگم  Bad as Me از Tom Waits آلبومی است که به ما خوش آمد…یعنی 4 از 5…گفتیم بیاییم شادیهایمان را با در دیفال وبلاگ قسمت کنیم!

 1 ژانویه 2012