سوالی در برابر بشریت


[...]


(یک وقتی اینجا یک مشت حرف مفت بود که پاکاندمشان… حالا وبلاگیست تمیزتر از دیروزش.)


13 دسامبر 2011